Po - Pá: 7:30-10:00, 10:30-14:30

+420 569 694 316

IPPC certifikace palet aneb o ošetření dřevěných obalů

Možná jste již na paletách, europaletách nebo atypických dřevěných obalech viděli označení IPPC. V dnešním článku se dozvíte, co konkrétně toto označení a certifikace znamená, v čem tkví tento technologický postup a jaké je jeho zakotvení v zákonech.

Víte, co je to IPPC certifikace? Zkratka IPPC vychází ze slov International Plant Protection Convention. To v překladu znamená Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin. Asi si v tento moment říkáte, jakou souvislost mají palety nebo europalety s ochranou rostlin?

IPPC a IPSM 15 na paletách a europaletách

Součástí mezinárodní úmluvy je mnoho standardů a nařízení týkajících se jednotlivých oborů. V případě výroby dřevěných obalů se jedná o standard ISPM 15 a evropské nařízení EU 2016/2031. V případě výroby palet a dalších dřevěných obalů se tato certifikace vztahuje na jejich tepelné ošetření v sušárně. A sice tak, že při minimální teplotě 56 stupňů Celsia a po dobu třiceti minut v jádru dřeva dochází k likvidaci možných škůdců. Takto ošetřené obaly, dřevěné palety či europalety poté dostávají razítko IPPC a licenční číslo.

Regulací dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu se zabývá Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 neboli výše zmíněný standard IPPC/ISPM 15. Kontrola technologických postupů dle této normy je prováděna každoročně. A to pracovníky Celní správy České republiky a Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Jaké jsou výhody a cíle IPPC standardu?

Cílem certifikace by mělo být předcházení nebo omezení rizik vzniku znečištění. V ideálním případě za pomoci takových výrobních postupů a technologií, které budou nejenom šetrné k životnímu prostředí, ale ušetří také náklady na použité technologie, suroviny a energie.

Při tepelném ošetření palet jsou využívány technologie, jejichž základem jsou postupy využívající termodynamiku. Tato norma tak zároveň zaručuje, že při tomto ošetření nejsou používány žádné chemické prostředky. Další výhodou tohoto tepelného ošetření je fakt, že lze účinně eliminovat potenciální škůdce, kteří by se mohli ve dřevě vyskytovat. Jedná se třeba o kůrovce nebo další hmyz.

Tuto dřevěnou paletu nebo europaletu poznáte velmi snadno. Přímo na středovém špalíku se nalézá otisk rámečku obsahující grafické a číselné údaje o původu a ošetření palety. Takto označené dřevěné obaly využijete třeba při přepravě do zahraničí, neboť mnohé v mnohých zemích je certifikovaná IPPC europaleta povinná.

Chcete se dozvědět více informací o europaletách, jejich historii, standardech a výhodách? Přečtěte si náš další článek zaměřený přímo na tyto dřevěné obaly.

Zpět na výpis aktualit

Kontakt

Žďárská 501, 582 63 Ždírec nad Doubravou

+420 602 417 387 (Hubert Kolář, jednatel)