Po - Pá: 7:30-10:00, 10:30-14:30

+420 569 694 316

 • Úvod
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti HK Dřevovýroba s.r.o., se sídlem Žďárská 501, 582 63, Ždírec nad Doubravou, IČ 25983164, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18613 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mail
  • telefon
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  1. Kontaktního formuláře, který se používá pro zaslání obecného dotazu návštevníka našeho webu.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 30 dní a to za účelem:
  1. Kontaktního formuláře, který se používá pro zaslání obecného dotazu návštevníka našeho webu a zpětné reakci společnosti.
 4. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele/ Poskytovatele:
  1. Poskytovatel služby Váš Hosting s.r.o., se sídlem Zbožská 1385/40, 288 02 Nymburk.
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu nebo e-mailu s žádostí o odstranění.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání informací v souvislosti s vámi dříve vyplněným kontaktním formulářem užitým k dotazu k produktu,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Žďárská 501, 582 63 Ždírec nad Doubravou

+420 602 417 387 (Hubert Kolář, jednatel)